ПУБЛИКАЦИЈЕ

Друштво издаје публикацију "Записници Српског геолошког друштва". Записници излазе по правилу једанпут годишње. У Записницима се објављују научни и стручни резултати геолошких истраживања, које су чланови Друштва и други стручњаци, по правилу, саопштили на зборовима или скуповима Друштва. Објављују се и други пригодни текстови ("Ин мемориам", саопштења са међународних скупова и др.).


Друштво издаје и монографије у оквиру „Серијала монографија СГД”.
Поред часописа "Записници Српског геолошког друштва" и „Серијала монографија СГД”, Друштво издаје, према потреби, и посебне публикације, које се односе првенствено на научне скупове (конгресе, симпозијуме, конференције) и др.

125 година СГД-а
Монографија поводом 125 година Српског геолошког друштва
Монографија
13th Workshop on Alpine Geological Studies
13th Workshop on Alpine Geological Studies
September 7th-18th 2017, Zlatibor, Serbia FIRST circular