Комисије

Основна стручна и научна активност СГД се одвија кроз рад секција и комисија.
Комисије су нижи облик организовања унутар СГД од секција и формирају се на захтев
чланства ради вршења активности везаних за поједине специјалистичке геолошке
дисциплине или проблематику.
Тренутно је активно пет комисија Друштва:


• Комисија за неоген

Љупко Рундић - Председник; Горан Богићевић - Секретар


• Комисија за квартар 

link Komisije za kvartar

Млађен Јовановић - Председник; Драженко Ненадић - Секретар


• Комисија за карстЛИНК

Зоран Стевановић - Председник; Саша Милановић - Секретар


• Комисија за заштиту геонаслеђа

Александра Маран - Председник; Милош Миливојевић - Секретар


• Комисија за стратиграфију

Милан Судар - Председник


 

 

125 година СГД-а
Монографија поводом 125 година Српског геолошког друштва
Монографија
13th Workshop on Alpine Geological Studies
13th Workshop on Alpine Geological Studies
September 7th-18th 2017, Zlatibor, Serbia FIRST circular