ЕТИЧКИ КОДЕКС

Етички кодекс за појединце је израђен 2007. године, на основу Етичког кодекса Европске федерације геолога (ЕФГ), и био је један услова да се приступи овој струковној организацији. Сваки члан СГД је дужан да се придржава етичког кодекса.

Етички кодекс за организације и компаније је усвојен на Годишњој скупштини СГД 12.06.2013 и ради одговорног и коректног понашања препоручујемо да организавије чија деланост је везана за геологију да је потпишу и да се ње придржавају.

Оба етичка кодекса су постављени у одговарајућим субфолдерима овог одељка. 

 

 

 

 

 

125 година СГД-а
Монографија поводом 125 година Српског геолошког друштва
Монографија
13th Workshop on Alpine Geological Studies
13th Workshop on Alpine Geological Studies
September 7th-18th 2017, Zlatibor, Serbia FIRST circular