Редовна годишња Скупштина СГД-а

Редовна годишња скупштина Српског геолошког друштва (СГД) одржана је у петак 16.12.2016, са почетком у 12 часова у Свечаној сали Рударско-геолошког факултета (Ђушина 7, Београд). Скупштини је присуствовало 53 члана СГД. Након одложеног почетка рада Скупштине према Статуту, обезбеђен је услов потребног кворума за рад. Скупштина је уједно била и изборна, тако да је изабрано ново руководство СГД-а за мандатни период 2016-2018. године.

За рад Скупштине једногласно је усвојен следећи предложени дневни ред и даљи рад настављен је у складу са овом одлуком.

ДНЕВНИ РЕД ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ СГД-а
1.Отварање Скупштине и усвајање пословника о раду
2.Избор радног председништва и записничара
3.Извештај о раду СГД у два мандатна периода Управе 2012-2016, и посебно у периоду јуни 2015-децембар 2016.
4.Финансијски извештај за период 2015-2016 са резимеом пословања 2012-2016 (два мандатна периода Управе)
5.Извештај Надзорног одбора
6.Извештај Суда части
7.Рад секција и комисија СГД у периоду јуни 2015 - децембар 2016
8.Дискусија о свим извештајима
9.Избор Управе Српског геолошког друштва
9a.Предлог плана рада за наредни период
10.Предлози за оснивање нове секције и споразуми о сарадњи
11.Одлука о висини чланарине
12.Текућа питања

Комплетан записник са одржане Скупштине можете пронаћи у е-библиотеци, у одељку Записници Скупштине СГД-а

125 година СГД-а
Монографија поводом 125 година Српског геолошког друштва
Монографија
Генерални спонзор за 2017.
Генерални спонзор за 2017.
НИС а.д. Нови Сад
13th Workshop on Alpine Geological Studies
13th Workshop on Alpine Geological Studies
September 7th-18th 2017, Zlatibor, Serbia FIRST circular